Andengradsligninger

Andengradsfunktionen, bliver også kaldt parablen.

Den har foreskrifter f(x)=ax^2+bx+c.    Den skærer Y-aksen i punktet (0,c)  da hvis X=0  så får man f(0)=a*0^2+b*0+c=c

Parablen er  “glad”  (grenene opad) hvis a>0 (er større en 0) og der er “sur” hvis a

Parablens  højeste/laveste punkt kaldes for toppunkt.

Jeg har følgende videoer til dette emne:

  1. Andengradslignings teori og regneeksempel
  2. Andengradsligning cas manuelt
  3. Andengradsligninger specielle

se billede nedenstående, hvor jeg har tegnet en andengradsfunktion og vist formler for nulpunkt-toppunkt og faktorisering.

andengradsligning


Video 1   Andengradslignings teori og regneeksempel

I denne video fortæller jeg generelt om andengradsligning
a,b,c betydning, diskriminant, nulpunkts formel, toppunkts formel


 

Video 2

Andengradsligning CAS manuelt

Hvordan man løser en andengradsligning uden brug af CAS
diskriminat , toppunkt, nulpunkter
Jeg slutter med at vise hvordan man kan tegne en andengradsligning i Nspire CAS og finde toppunkt og nulpunkter


 


Video 3   Andengradsligninger specielle

Specielle andengradsligninger, hvor en b=0 eller c=0

når b eller c er nul, kan man læse andengradsligninger uden brug af nulpunkts formel og diskriminat