Binomialfordeling

Teori på vej

Videoer:

  1. Binomialfordelingen
  2. Binomialfordelingen regneeksempel

Video 1  Binomialfordelingen

Binomialfordelingen b(n,p)

Stokastisk Variabel

Antalsparameter

Sandsynligheds parameterVideo 2  Binomialfordelingen regneeksempel

Binomialfordelingen:
regneeksempel fra eksamensopgave
samt hvordan man anvender nspire CAS til Binomialfordelingen