Normalfordeling

Normalfordelingen
hvad er normalfordeling, middelværdi (my) og standardafvigelse (Sigma)

Teori på vej

Videoer

  1. Normalfordelingen

Video 1  Normalfordelingen

Normalfordelingen
hvad er normalfordeling, middelværdi (my) og standardafvigelse (Sigma)
beregning af eksempler i Nspire CAS