Tangenter

Tangenter er rette linjer, der rører (tangerer) grafen i et punkt.

Tangenten forskrift står i nedenstående billede, hvor jeg har fundet tangent via CAS.

Jeg har følgende videoer om tangenter:

  1. Tangentens foreskrift -bevis
  2. Tangent gennem punkt uden brug af cas
  3. Tangent parallel med linje y=ax+b
  4. Forskrift for tangent  via differentialregning  teori samt CAS

 

tangent

 


video 1

Tangentens foreskrift -bevis for hvordan man kommer fra til forskriften

y=f ‘(x0)*(x-xo) +f(x0)video 2

Tangent gennem punkt x0,  uden brug af casVideo 3

Tangent parallel med linje y=ax+bVideo 4

Forskrift for tangent  via differentialregning  teori samt CAS  og funktione tangentLine(f(x),x,xo)