Eksponentielle funktioner

Eksponentielle funktioner

den eksponentielle funktioner har forskriften f(x)=b*a^x eller f(x)=b*(1+r)^x, hvor r er renten o decimaltal   7% svare til r=0.07

Ekponential funktioner har forskriften f(x)=a^x. den hedder   Ekponential når b er 1

Værdimængde VM(f)= ]0:uendelig[      dvs kun over x aksen

Definitionsmængde  DM(f)=R  (de reelle tal)    ]minus uendelig:uendelig[

a hedder grundtallet og b er skæringen med y-aksen

Jeg har følgende videoer til Eksponentielle funktioner

  1. Eksponentiel funktion
  2. Eksponentiel funktion BEVIS for a og b i f(x)=b*a^x
  3. funktioner forskrift  (obs ikke kun ekspentiel funktion)
  4. Eksponentiel funktion halvering og fordoblingskonstant (tavle)
  5. Halverings og fordoblingskonstanter  Nspire CAS
  6. Eksponentielle funktioner  og regression i Nspire CAS
  7. Eksponentiel funktion og regression i Excel

se nedenstående billeder, der viser grafer og formler


video 1  Eksponentiel funktion

Teori om den Eksponentiel funktion
Tavle undervisning
a og a betydning


 


Video 2  Eksponentiel funktion BEVIS for a og b i f(x)=b*a^x

Eksponentiel funktion f(x)=b*a^x eller f(x)=b*(1+r)^x
her viser jeg beviset  for a og b ‘ formel,


Video 3   funktioner forskrift  (obs ikke kun ekspentiel funktion)

her viser jeg hvordan man bestemmer en funktions forskrift genne 2 punkter, men metoden
kan også bruger til regression med mange koordinatsæt

Linære funktioner f(x)=ax+b
Eksponentielle funktioner f(x)=b*a^x eller f(x)=b*(1+r)^x
Potensfunktioner f(x)= b*x^aVideo 4   Eksponentiel funktion halvering og fordoblingskonstant (tavle)

Eksponentiel funktion halvering- og fordoblings konstant
Samt bevis for fordoblingskonstantens formel.Video 5  Halverings og fordoblingskonstanter  Nspire CAS

hvad er Halverings og fordoblingskonstanter  viser i   Nspire CAS, samt grafiskVideo 6   Eksponentielle funktioner, grafer  og regression i Nspire CAS

Eksponentielle funktioner, grafer og regression i Nspire CAS.
Bestemmelse af a og b ud fra formel samt regression i Nspire casVideo 7   Eksponentiel funktion og regression i Excel

Eksponentielfunktion og regression i Excel
Tit i eksamensopgaver får man da udleveret i Excel. så er det tit hurtige at lave det i Excel.
trods en lille omregning fra Excel resultat, hvis det skal være på formen f(x)=b*(1+r)^x
eller er der en video med det i Nspire CAS også 🙂