Regression

Regression drejer sig om at finde en funktion, der bedst muligt beskriver et givet datasæt.

Det kan være en:

Linære funktioner f(x)=ax+b
Eksponentielle funktioner f(x)=b*a^x eller f(x)=b*(1+r)^x
Potensfunktioner f(x)= b*x^a

Jeg har følgende videoer til regression, i Excel og Nspire CAS

  1. Funktioners forskrift 
  2. Regression i Excel
  3. Eksponentielle funktioner og regression i Nspire CAS 
  4. Eksponentiel funktion og regression i Excel 

Nedenstående billede viser  vist en linære regression.

 

regression


Video 1   Funktioners forskrift

Linære funktioner f(x)=ax+b
Eksponentielle funktioner f(x)=b*a^x eller f(x)=b*(1+r)^x
Potensfunktioner f(x)= b*x^a
Der viser hvordan man kan regne forskrifterne i cas (regression)Video 2   Regression i Excel

Regression i Excel
Eksempel med en lineær regression

Men man kan let med et enkelt klik, få en eksponentiel eller potensregression i steder for.Video 3   Eksponentielle funktioner og regression i Nspire CAS

Eksponentielle funktioner og regression i Nspire CAS
bestemmelse af a og b ud fra formel samt regression i Nspire casVideo 4   Eksponentiel funktion og regression i Excel

Eksponentiel funktion teori, graf og regression i Excel