Statistik

Statistik

Her ser vi på grupperede observationer og ikke grupperede observationer:

Frekvens

Summeret frekvens (kumuleret frekvens)

Middelværdi/gennemsnit

Varians

Standartafvigelse

Kvartilsæt

Fraktil

Typetal/type interval

Diagrammer :

grupperede observationer:  Sumkurve og Histogram/søjlediagram

ikke grupperede observationer:  Pindediagram og trappediagram

brug Wordmat til at lave diagrammer med   se Wordmat video her:  WORDMAT

Jeg har følgende video til statistik:

  1. Statistik ikke grupperede Observationer  i Excel med forklaring på teori
  2. Statistik Grupperede observationer i Excel med forklaring på teori

Dette E-learning modul fra ventures, kan også anbefales   Beskrivende statistik

formler i nedenstående billede:

statistik-c


Video 1    Statistik “ikke grupperede” Observationer

kort om, hvad  “ikke grupperede” observationer er og hvor hvordan man regner statik i Excel regneark

samt forklaring på brug af formlerne, samt tips til hvordan man bruger Excel til at regne statistik

excelfilen kan hentes her Video 2    Statistik “grupperede” Observationer

kort om, hvad  “grupperede” observationer er og hvor hvordan man regner statik i Excel regneark

samt forklaring på brug af formlerne, samt tips til hvordan man bruger Excel til at regne statistik

Excelfilen kan henter her