Funktionsanalyse

Funktions analyse

En funktions analyse består typisk af følgende punkter

  1. Definitionsmængde:    det er den del af x-aksen funktionen bruger   f.-eks  [-4:5]
  2. Nulpunkter:    det er der hvor funktionen skærer x-aksen     f(x)=0  skal løses
  3. Fortegnsvariation:   det i hvilke intervaller funktionen er over eller under x-aksen, angiver i intervaller  positiv  ]-3:5[  og negativ ]5:8[
  4. Monotoniintervaller:   der er i de intervaller hvor funktionen er voksende (f ‘(x)>0  og aftagende ( f ‘(x)
  5. Ekstrema:   det er lokale/globale  max/min. det findes ved at sætte f ‘(x)=0   og se om der i nulpunkter bliver skiftet fortegn  +0- (max) eller -0+ (min)
  6. Vendetangent:  det er en specielt tangent, der skærer grafen, hvor den går fra konveks til konkav (eller omvendt)  findes med at sætte f ”(x) =0
  7. Værdimængde:   den del af y-aksen grafen bruger

PS video til tangent og vendetangent ligger i en selvstændig side under differentialregning

funktionsanalyse

video til funktions analyse:

  1. Matematisk Analyse- Dm(f) Nulpunkter og fortegnsvariation
  2. Matematik Analyse f ‘(x) samt monotoniforhold og ekstrema
  3. Matematik Analyse f'(x) samt monotoniforhold og ekstrema  i  Nspire CAS

Video 1

Matematisk Analyse- Dm(f) Nulpunkter og fortegnsvariationVideo 2

Matematik Analyse f ‘(x) samt monotoniforhold og ekstremaVideo 3

Matematik Analyse f'(x) samt monotoniforhold og ekstrema I Nspire CAS