Differentialregning

Differentialregning

f ‘(x) er  tangenthældningen til tangenten i punktet X0

Jeg har følgende videoer til differentialregning

  1. Bevis differentialkvotienten  f ‘(x)  sekant- tangent
  2. Bevis f(x)=X² giver f'(x)=2x differentialregning, tretrinsregel

Se også min side om tangenter  , Vendetangenter  og funktionsanalyse

Nedenstående er der der nogle regneregler for differentialregning

differentialkvotienter


Video 1
Bevis differentialkvotienten  f ‘(x)  via sekant- tangent


sekanttangent1-deltax


Video 2

Bevis f(x)=X² giver f'(x)=2x differentialregning, tretrinsregel