Linære funktioner

Linære funktioner:

Linære funktioner har formel y=ax+b

hvor a er hældningskoefficienten  og b er skæringen med y aksen
I nedenstående video beviser jeg forskriften for a og b i den linære funktion:

mat-linaeerfunk

Ydermere er der min egne videoer

Video 1    Bevis for A og B i f(x)=ax+ b

Video 2 Skæring mellem rette linier

Video 3    Funktioner Foreskrift    (regression)

  1.  Linære funktioner f(x)=ax+b
  2.  Eksponentielle funktioner f(x)=b*a^x eller f(x)=b*(1+r)^x
  3.  Potensfunktioner f(x)= b*x^a

E-learning
Jeg har været med til at udvikle disse E-learning model, der er gode til linære funktioner

Grundbegreber om funktioner

Lineære 1. gradsfunktioner

Skæringspunkter mellem 1. gradsfunktioner

Stykkevis lineære 1. gradsfunktioner

Video 1     Bevis for A og B i f(x)=ax+ b

——————————–

Video 2

Skæring mellem rette linier

——————————–

———————————————————————

Video 3  funktioner forskrift   i CAS  (Regression)

Linære funktioner f(x)=ax+b
Eksponentielle funktioner f(x)=b*a^x eller f(x)=b*(1+r)^x
Potensfunktioner f(x)= b*x^a