Annuitetsregning

Annuitetsregning :

Annuitetsregning er når der kommer ydelser med i beregningerne af nutidsværdi og fremtidsværdi.

Ao   nutidsværdi af en Annuitet.   Dette kan bruger når man låner til et hus, bil mm, men kan også bruger til at regne ud hvor meget man skal have udbetalt hver termin, når man har sparet penge op på en pensionkonto.    Ao er altid beløbet FØR ydelserne

An  er fremtidværdien,  f.eks. opsparing til pension, rejser, studieture mm    se evt dette E-learning modul  fra Ventures   Annuitetsregning

Der er følgende videoer til dette emne

  1. Annuitetsregning A0 og An i Nspire CAS og Finansregner
  2. Bevis for Ao formel i annuitetsregning
  3. Restgældsformel
  4. Amortisationsplan i Excel

I billedet nedenunder er  er formlerne for Ao og An  og også formlerne for y og n isoleret.   NB  r kan ikke isoleres og kan kun regnes på et CAS værktøj

samt restgældsformel

annuitetsregning


Video 1   Annuitetsregning A0 og An i Nspire CAS og Finansregner

Hvordan man løser finansopgaver med
Annuitetsregning mht. til Nutidsværdi Ao og fremtidsværdi An

A0 og An i Nspire CAS og FinansregnerVideo 2   Bevis for Ao formel i annuitetsregning

Beviset  for Ao formel i annuitetsregning gennemgås, samt regneregler der bruges i bevisetVideo 3   Restgældsformel

Beregning af restgæld i annuitets regning

Hvordan beregner man restgælden efter t terminer i restgældsformelenvideo 4   Amortisationsplan i Excel

Hvor man laver en amortisationplan (tabel) i Excel
samt tips til at arbejde i Excel


tips til skriftlig eksamen- finansregning i ibog cas-værktøj

en kort intro til Plus 1 HHX finans CAS-værktøj.
PS mange skoler har en flatrate aftale med systime, så man kan måske bruge denne bog og dens værktøj, selvom man normalt bruger en anden bog eller bogsystem.

prøv og se om den er listen i materialer på systime.dk